POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.olgalewandowskadietetyk.pl

Administratorem strony jest Olga Lewandowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Olga Lewandowska Dietetyk”, ul. Swobodna 8A, 53-088 Wrocław NIP: 6922438920. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail poczta@olgalewandowskadietetyk.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Olga Lewandowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Olga Lewandowska Dietetyk”, ul. Swobodna 8A, 53-088 Wrocław NIP: 6922438920.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.2xp-studio.com,
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie strony www.olgalewandowskadietetyk.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.olgalewandowskadietetyk.pl.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGI

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w hekko. pl.

KOMENTARZE 

Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu  – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w hekko. pl w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZE KONTAKTOWE

Podane dane celem wysłania do mnie wiadomości przez formularz kontaktowy mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila. Dane te przechowywane są w naszej skrzynce e-mailowej w hekko. pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail: poczta@olgalewandowskadietetyk.pl

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP:7822622168
    REGON: 364261632 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,